леснина

 • 1леснина — сущ., кол во синонимов: 1 • яблоня (80) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 2леснина — същ. сръчност, ловкост, умение, лекота същ. леснотия, удобство, сгода, облекчение, улеснение същ. начин, средство, цака, чалъм, колай, способ, прийом, метода същ. възможност, постижимост, осъществимост, реализуемост, достъпност същ. похват,… …

  Български синонимен речник

 • 3яблоня — антоновка, пепин, парадизка, дусен, кандиль синап, коричное, симиренка, розоцветный, кандиль китаянка, уэлси, леснина, ранетка, анис, апорт, папировка, джонатан, кислица, налив, штрейфлинг, грушовка, китайчонок, мелба, лобо, яблонька, анисовка,… …

  Словарь синонимов

 • 4агилност — (лат agilitas) 1. брзина, подвижност, леснина, 2. работливост, претприемчивост, снаодливост …

  Macedonian dictionary

 • 5дегажман — (фр. degagement) 1. слобода, ослободеност, леснина 2. ослободување од обврска 3. просторија во која се држат предмети што се употребуваат поретко, шпајз …

  Macedonian dictionary

 • 6лежерност — (фр. legerete) 1. леснина, непресиленост 2. лекомисленост, немарност, невнимателност 3. неуредност, површност …

  Macedonian dictionary

 • 7колай — същ. леснина, леснота, сгода, удобство, начин, средство, прийом, способ, чалъм, цака, похват …

  Български синонимен речник

 • 8лекост — същ. лекота, леснота, сръчност, ловкост, подвижност, сгода, леснина същ. лекомислие, несериозност, безразсъдство …

  Български синонимен речник

 • 9лекота — същ. лекост, леснота, сръчност, ловкост, подвижност, сгода, леснина същ. лекомислие, несериозност, безразсъдство …

  Български синонимен речник

 • 10леснотия — същ. леснина, сръчност, ловкост, умение, лекота същ. удобство, сгода, облекчение, улеснение същ. начин, средство, цака, чалъм, колай, способ, прийом, метода същ. възможност, постижимост, осъществимост, реализуемост, достъпност …

  Български синонимен речник

 • 11похват — същ. похватност, вещина, сръчност, умелост, умение, ловкост, изкуство същ. начин, способ, средство, метод, прийом, маниер, хватка, леснина, система същ. стил същ. процес, технология същ. начин на действие, проява същ. ход …

  Български синонимен речник

 • 12похватност — същ. сръчност, умение, умелост, ловкост, опитност, похват същ. леснина, цака …

  Български синонимен речник

 • 13сгода — същ. удобство, леснина, леснота, начин, средство същ. случай, момент, оказион, съвпадение …

  Български синонимен речник

 • 14способ — същ. начин, средство, метод, прийом, маниер, система, похват, леснина, възможност, колай, канал, път същ. ключ, ключова позиция същ. начин на действие, проява същ. приспособление, изобретение, апарат, механизъм същ. ход, хитрина, средство за… …

  Български синонимен речник

 • 15сръчност — същ. ловкост, умелост, опитност, похват, похватност, вещина, майсторство, способност, практичност, лекота, умение същ. изкуство, изобретателност същ. подвижност, живост, пъргавост, бързина същ. леснина, цака същ. находчивост, талант същ …

  Български синонимен речник

 • 16улеснение — същ. удобство, леснота, леснина, сгода, възможност същ. облекчение, помощ …

  Български синонимен речник

 • 17цака — същ. начин, способ, леснина, маниер, метод, чалъм, колай, похват същ. сръчност, похватност същ. устройство, начин на работа …

  Български синонимен речник

 • 18чалъм — същ. похват, умение, способ, маниер, леснина, цака, средство, прийом, метод, колай същ. устройство, начин на работа …

  Български синонимен речник