петел

 • 41мамуза — (тур. mahmuz) 1. тркалце со запци што се прицврстува за петицата на обувките и служи за терање на коњот при јавање 2. рожен израсток на ногата на петел …

  Macedonian dictionary

 • 42ороз — (тур. horoz) 1. зоол петел 2. петле на пушка …

  Macedonian dictionary

 • 43джука — устна язе мъж ли съм или на петел долната джука възклицание, чрез което говорещият изтъква, че е голяма работа …

  Речник на Северозападния диалект

 • 44неразбран — прил. неразгадаем, непонятен, неразбираем, необясним, неясен, мътен, тъмен, смътен, неосъзнат прил. опак, опърничав, див петел, твърдоглав, упорит, своенравен, ни се води ни се кара, не взема от дума, терсене прил. измъчен, нечетлив …

  Български синонимен речник

 • 45опърничав — прил. упорит, непокорен, вироглав, твърдоглав, недисциплиниран, несговорен, непослушен, инат, заинатен, дръпнат, неразбран, опак, ни се води ни се кара, терсене, своеобразен, своенравен, не като другите, див петел прил. неприятен, своеволен …

  Български синонимен речник

 • 46петух —     ПЕТУХ, каплун, устар. петел, книжн. шантеклер, разг. сниж. кочет, разг. сниж. петя …

  Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • 47петлоглашение —   пеене на петел; ранно утро; времето от 12 до 3 часа по народното отчитане на времето у юдеите …

  Църковнославянски речник

 • 48Невольнические войны в Сицилии — НЕВОЛЬНИЧЕСКІЯ ВОЙНЫ ВЪ СИЦИЛІИ. Война 134 132 гг. до Р. Х. Въ нач. 134 г. до Р. Х. вспыхнуло сильное возмущеніе рабовъ на о вѣ Сициліи, гдѣ римск. землевладѣльцы обращались съ рабами безчеловѣчно. Толчекъ ко всеобщему бунту исходилъ изъ города… …

  Военная энциклопедия